Thừa Phát Lại Long An

Giới thiệu

Trên cơ sở thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên cả nước nói chung và tại tỉnh Long An nói riêng. Văn phòng Thừa phát lại Long An là Văn phòng thừa phát lại đầu tiên được thành lập tại tỉnh Long An theo Quyết định số: 4492 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An cấp vào ngày 14/12/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại số: 01 của Sở Tư pháp tỉnh Long An cấp vào ngày 16/01/2018.

DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG

VI BẰNG GHI NHẬN VIỆC KIỂM KÊ TÀI SẢN
VI BẰNG GHI NHẬN HIỆN TRẠNG
VI BẰNG GHI NHẬN THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

DỊCH VỤ KHÁC

TỐNG ĐẠT VĂN BẢN TỐ TỤNG, THI HÀNH ÁN
XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Gọi ngay để được tư vấn

091 812 10 10
alt