Thừa Phát Lại Long An -

Giá trị pháp lý

“Bằng chứng hay Chứng cứ theo nghĩa rộng - Là những gì chứng tỏ sự hiện hữu của một sự kiện hay sự tồn tại của một hành vi pháp lý. Theo nghĩa hẹp – Là cách thức, phương pháp áp dụng để chứng tỏ sự hiện hữu của một sự kiện hay sự tồn tại của một hành vi pháp lý. Chứng cứ gồm có: Chứng cứ theo người và chứng cứ theo vật (vật chứng); Chứng cứ gốc và chứng cứ sao – thuật lại; Chứng cứ trực tiếp và chứng cứ gián tiếp; Chứng cứ suy đoán (dựa trên suy đoán), chứng cứ nội sinh (được rút ra từ chính nội dung của một văn bản, một sự kiện), chứng cứ bằng văn bản, chứng cứ từ nhân chứng”.
Trích từ “Từ điển Thuật ngữ Pháp luật Pháp – Việt” của Nhà pháp luật Việt – Pháp, năm 2009.
“Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng Dân sự quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”.
Trích Điều 93 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
 
“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức”.
Trích Khoản 3, Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
 
Các sự kiện, hành vi pháp lý thực tế xảy ra trong công việc, đời sống hàng ngày mà bạn cần yêu cầu lập vi bằng sẽ do các Thừa phát lại tại Văn phòng chúng tôi trực tiếp chứng kiến và ghi nhận để làm bằng chứng “không thể chối cãi” sau này hay là để bảo vệ sự thật hoặc khi “cảm thấy” quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc là để đảm bảo các thuộc tính của chứng cứ theo luật định như “tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp” thì khi đó bạn hãy liên hệ ngay với Văn phòng chúng tôi qua số Hotline: 0918.121010

Nguồn từ: https://thuaphatlailongan.vn


 
Z

Gọi ngay để được tư vấn

091 812 10 10
alt