Thừa Phát Lại Long An -

Nhận Diện

Bạn có thể gọi ngay cho Văn phòng chúng tôi để được nhận diện tình huống pháp lý cần thiết phải lập vi bằng, quan hệ pháp luật điều chỉnh và tư vấn tạo lập chứng cứ nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình và/hoặc các bên liên quan theo luật định qua số Hotline: 0918.121010. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự nhận diện, xác định được các tình huống pháp lý cần thiết phải lập vi bằng trong thực tế công việc, đời sống dân sự hàng ngày thông qua các dạng vi bằng thông dụng mà các Thừa phát lại thuộc Văn phòng chúng tôi đã lập bên dưới đây:

- Vi bằng trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình, thừa kế gồm
: Vi bằng về việc thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn; Vi bằng xác nhận tài sản riêng của vợ/chồng trong thời kỳ hôn nhân; Vi bằng về việc phân chia tài sản trong thời kì hôn nhân; Vi bằng ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình; Vi bằng ghi nhận cuộc họp giữa các thành viên gia đình/các đồng thừa kế; Vi bằng về thoả thuận phân chia di sản thừa kế; Vi bằng về từ chối, tặng cho di sản thừa kế;

- Vi bằng trong lĩnh vực giao dịch dân sự; hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự gồm: Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận, giao dịch dân sự; Vi bằng thỏa thuận đặt cọc; Vi bằng về thoả thuận phân chia tài sản chung; phân chia bất động sản; xác lập lối đi chung; Vi bằng về giao nhận tài sản; Vi bằng về thoả thuận mua bán, chuyển nhượng tài sản; Vi bằng về thoả thuận góp vốn; hợp tác đầu tư, kinh doanh; Vi bằng ghi nhận cuộc họp, đàm phán, giao kết và thực hiện Hợp đồng; Vi bằng về việc thoả thuận giao tài sản để đảm bảo thực hiện Hợp đồng; Vi bằng ghi nhận hứa thưởng; thi có giải; Vi bằng ghi nhận các hành vi vi phạm thoả thuận, các điều khoản Hợp đồng;

- Vi bằng ghi nhận hiện trạng thực tế tài sản gồm: Vi bằng về hiện trạng thực tế tài sản là đối tượng trong hoặc ngoài hợp đồng; Vi bằng về hiện trạng thực tế bất động sản; Vi bằng xác nhận hiện trạng phần không gian xung quanh nhà; Vi bằng ghi nhận hiện trạng tường giáp ranh giữa hai nhà đang tranh chấp; Vi bằng về việc giao nhận tài sản bảo đảm để thay thế nghĩa vụ trả nợ; Vi bằng về việc thu hồi lại nhà cho thuê; Vi bằng hiện trạng căn nhà, tài sản hiện có trong nhà; Vi bằng ghi nhận việc tiến hành kiểm tra, đo lấy mẫu âm thanh; chất thải; Vi bằng ghi nhận hiện trạng thiết bị điện; nước; Vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình xây dựng; nghiệm thu; bàn giao công trình;

- Vi bằng ghi nhận sự việc, quá trình, thủ tục theo  thỏa thuận đã giao kết hoặc theo luật định: thu giữ tài sản bảo đảm, bàn giao tài sản; Vi bằng ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường; Vi bằng ghi nhận giao thông báo triệu tập cuộc họp; Vi bằng ghi nhận giao thông báo đòi nợ; Vi bằng ghi nhận giao thông báo chấm dứt, thanh lý Hợp đồng trước thời hạn; Vi bằng ghi nhận giao thông báo thu giữ tài sản bảo đảm; Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi pháp lý dùng làm chứng cứ trong tố tụng dân sự, hành chính hoặc các thủ tục hành chính (…)

- Các dạng Vi bằng đặc thù trong các lĩnh vực khác như: Vi bằng ghi nhận các thông điệp, dữ liệu điện tử trên Internet; hoặc trong các thiết bị công nghệ thông tin; điện thoại di động; máy tính.


Nguồn từ: https://thuaphatlailongan.vn


 
Z

Gọi ngay để được tư vấn

091 812 10 10
alt