Thừa Phát Lại Long An -

Tầm nhìn-Sứ mệnh-Giá trị cốt lõi của Văn phòng Thừa phát lại Long An


Hình ảnh
: Trụ sở chính của Văn phòng Thừa phát lại Long An.
 
Tầm nhìn: Trở thành Văn phòng thừa phát lại hàng đầu trong khu vực, có uy tín, vị thế và bản sắc riêng. Được Đối tác đặt niềm tin - Khách hàng cá nhân, cơ quan, tổ chức công nhận.

Sứ mệnh: Phụng sự công lý - Bảo vệ sự thật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Giá trị cốt lõi:
  • - Trung thực - Khách quan - Tuân thủ hiến pháp, pháp luật và đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại trong hoạt động;
  • - Đổi mới - Năng động - Sáng tạo trong hoạt động để tạo sự khác biệt và nhằm thỏa mãn nhu cầu của đối tác, khách hàng;
  • - Tối ưu hóa giải pháp - Tối đa hóa giá trị gia tăng của dịch vụ Thừa phát lại mà văn phòng cung cấp cho đối tác, khách hàng;
  • - Cam kết - Trách nhiệm - Tử tế với đối tác, khách hàng và xã hội.

Phương châm:

“Đồng hành cùng bạn mang đến sự thật và công lý !”

Nguồn từ: https://thuaphatlailongan.vn 
Z

Gọi ngay để được tư vấn

091 812 10 10
alt