Thừa Phát Lại Long An

Lập vi bằng ghi nhận quá trình thu giữ tài sản bảo đảm tại ngân hàng trước sự chứng kiến của các đại diện ubnd xã - chính quyền địa phương nơi có tài sản bảo đảm bị thu giữ
alt