Thừa Phát Lại Long An

Vi bằng ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục công trình xây dựng

Vi bằng ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục công trình xây dựng

Lập Vi bằng ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục công trình xây dựng bị lỗi, không đạt theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
Việc ghi nhận trực quan và được mô tả chi tiết hiện trạng thực tế tại thời điểm lập vi bằng bởi Thừa phát lại - Văn phòng Thừa phát lại Long An
@Video Thừa phát lại mô tả hiện trạng thực tế
-------
Văn phòng Thừa phát lại Long An
🏛Trụ sở: 22B Quốc Lộ 1, KP. Bình Phú, P.5, TP. Tân An, tỉnh Long An
🚨Hotline: 0918121010
🌐Website/fb: https://thuaphatlailongan.vn

Vi bằng ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục công trình xây dựng


Vi bằng ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục công trình xây dựng (tiếp theo)
Lập Vi bằng ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục công trình xây dựng bị lỗi, không đạt theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
Việc ghi nhận trực quan và được mô tả chi tiết hiện trạng thực tế tại thời điểm lập vi bằng bởi Thừa phát lại - Văn phòng Thừa phát lại Long An
@Video Thừa phát lại mô tả hiện trạng thực tế
-------
Văn phòng Thừa phát lại Long An
🏛Trụ sở: 22B Quốc Lộ 1, KP. Bình Phú, P.5, TP. Tân An, tỉnh Long An
🚨Hotline: 0918121010
🌐Website/fb: https://thuaphatlailongan.vn
alt