Thừa Phát Lại Long An -

ĐƠN YÊU CẦU

"V/v yêu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi"
Kính gửi: Văn phòng Thừa phát lại Long An
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa Phát lại;
- Căn cứ Quyết định số: 4492/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An ngày 14/12/2017; Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01/TP-ĐKHĐ của Sở Tư pháp tỉnh Long An ngày 16/01/2018.Nếu khách hàng là cá nhân: vui lòng điền đầy đủ thông tin Họ và tên, Năm sinh ; Số CMND/CCCD (nếu có), Địa chỉ;

Nếu khách hàng là tổ chức: vui lòng điền đầy đủ thông tin: Tên cơ quan/Tên tổ chức/Tên công ty, Mã số doanh nghiệp; Trụ sở, Người đại diện theo pháp luật.
Quý khách hàng vui lòng ghi tóm tắt nội dung yêu cầu lập vi bằng (trình bày tóm tắt nội dung sự việc, quan hệ pháp lý và các tài liệu, chứng cứ để chứng minh yêu cầu lập vi bằng là có căn cứ hợp pháp.


Quý khách hàng vui lòng liêt kê cụ thể yêu cầu Thừa phát lại ghi nhận những sự kiện, hành vi nào và mục đích, lý do kèm theo dưới dạng mỗi yêu cầu là một gạch dầu dòng (-).


1) Không thuộc những trường hợp không được lập Vi bằng theo luật định (không xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; Không vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội; Không ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật; Không ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật; các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tố chức hành nghề công chứng hoặc thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật).*


2) Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các hành vi, sự kiện yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu này. *


3) Đã được Thừa phát lại giải thích và đã hiểu rõ về giá trị pháp lý của Vi bằng trước khi làm Đơn yêu cầu này. Vi bằng có giá trị chứng cứ để Toà án xem xét khi giải quyết vụ việc và là căn cứ để các bên thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Vi bằng do Thừa phát lại lập để các bên tuỳ nghi sử dụng trong khuôn khổ quy định pháp luật. Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thực và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật mà buộc các bên phải thực hiện thì phải thực hiện theo luật định (nếu có). ** Thông tin bắt buộc

Gọi ngay để được tư vấn

091 812 10 10
alt